【Podcast】終極二選一?| 該選擇感興趣的SSSDP課程定係不感興趣的八大課程?

2022/11/10/ 17:31:21Ivan Chung
JUPASTalk | 終極二選一? 該選擇感興趣的SSSDP課程定係不感興趣的八大課程?


學友社學生輔導顧問吳寶城先生每年都收到唔少同學就聯招選科策略查詢, 到底聯招排序可以按咩準則排? 唔排BandA嘅科目係咪就無機會? 當中有一個常見問題就係到底該選擇感興趣的SSSDP課程定係不感興趣的八大課程?如你都希有呢個疑問,一於聽下吳Sir點答啦! 想睇更多JUPAS選科策略? 


小編們會為同學緊貼最新消息,唔想錯過最新內容,記得登記成為會員,便可以一鍵收藏文章!記得Like同share比身邊朋友,一齊掌握最新資訊喇! -


相關標籤
JUPAS
DSE
SSSDP
延伸閱讀
  • SSSDP|23/24學年首次資助37個銜接學位課程 可獲金額最高達78,280元
  • JUPAS 2023各大學課程資料最新更改 |持續更新
  • JUPAS|DSE 2023各大學聯招課程一覽
  • SSSDP資助計劃Q&A |​即睇片了解資助計劃是否涵蓋非本地學生及其他資助詳情
  • 體適能調查|疫下學童運動時間不足 宜全面復課追回落後進度
新書推介
    發表評論