JUPAS 2022|殘疾申請人的特別考慮結果將於明天公布

2022/08/02/ 14:20:12學友社student.hkJUPAS2022日程

提提大家,已遞交殘疾狀況資料的申請人可於2022年8月3日(上午9時)起登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱特別考慮的結果及有關資料。


JUPAS指申請人或因「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校給予特別考慮而獲得取錄資格,惟申請人無須即時確定是否接納取錄資格(如適用)。其申請將於正式遴選中繼續獲9所「大學聯招辦法」參與院校及/或SSSDP「資助計劃」院校考慮,以決定是否能給予申請人較高次序的課程取錄資格。若殘疾申請人於正式遴選中獲得較高次序的課程取錄資格,申請人因特別考慮而獲得的取錄資格將被撤回。


而最終取錄結果將於2022年8月10日(上午9時)起與「大學聯招辦法」正式遴選結果同時公佈。


​詳情可瀏覽JUPAS網頁


相關閱讀: 持續更新|一文睇清多元出路最新重要日程安排 2021/22---------------------------------------------


《出路指南2022經已出版!》
由即日起,指南會喺學友社兩個社址免費派發(數量有限,派完即止)。指南亦已陸續運抵全港已訂閱嘅學校喇!想快人一步,亦可即時到student.hk閱讀電子版,註冊會員更可免費下載電子書及收藏文章!
更多公開派發處有待公布,可以留意學友社網站更新:

http://hyc.org.hk/publish/


-----------------------------------------------------------
派發地點
• 學生輔導中心︰長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號
09:00-19:00(周一至周五)
• 總社:深水埗長沙灣道141號長利商業大廈13樓
09:00-22:00(周一至周五)、09:00-18:00(周六)

相關標籤
JUPAS
DSE
快訊
延伸閱讀
  • JUPAS|大學聯招辦法今日重啟 10月6日開始申請及取消第二輪補選
  • JUPAS|1/9公佈第二輪補選結果
  • 內地升學|內地大學升學資助計劃 9月30日截止申請
  • DSE|考評局3招報考DSE 留意「ICC」
  • 成績覆核| 29人成功以覆核成績獲派學士學位
新書推介