DSE放榜2022|同學常見疑問! 彈性收生誤解、成績覆核一定成功?

2022/07/20/ 18:18:35學友社student.hk


DSE 2022今日放榜,相信同學們收到成績後都心中有數,繼續接下來的行動安排。部分同學及家長亦有致電學友社熱線服務,查詢很多不同升學放榜問題。當中,我們發現部分同學對於院校彈性收生、專業資格認證,以及成績覆核等事宜,或有誤解及不清楚,如各院校的彈性收生機制如何計算?符合相關入學要求,是否也代表可入讀心儀學科?就此,我們整合了常見疑難,逐一解答,讓各位可以清楚更多。


  JUPAS院校的彈性收生安排,是否容許所有失手考生都可以獲考慮錄取? 

不是,會視乎各院校及同學的失手情況而定。因9間大學均有各自的彈性收生準則,在整體分數上亦有一定要求,同學必須在一科表現較遜色下仍符合其他條件才有機會獲院校考慮。同學可先參考「一文睇清聯招院校彈性收生安排​」,仔細查看心儀院校的安排。

 

大部分院校的彈性收生安排,都只允許同學只能有其中一科,比最低要求低一個等級,例如中文科最低要求為第3級,同學就必須考獲第2級。若只考獲第1級,則不會被納入考慮。

 

又例如港大彈性收生安排下其中一科失手,仍須符合考獲第二級,及整體成績「打9折」後,仍能達課程預計收生分數的要求,並經過面試後才會獲錄取考慮。


  同學想成為一名專業護士,完成副學士或高級文憑課程,就可成功取得護理學相關的專業資格? 

同學需留意並非畢業後便一定能取得專業認證。部分副學位課程主要是協助同學升讀護理學與健康科學等學位課程,或在護理行業發展做好準備。同學若想取得專業資格,需於完成副學位課程後,繼續升讀資助或自資的學位課程,以符合資格申請成為香港護士管理局的「註冊護士」(普通科)等相關專業資格。


  成績不似預期,想申請成績覆核,有甚麼需要注意嗎? 

坊間一般只會提醒同學留意成績覆核所需的費用。其實同學提交有關申請前,除了考慮到覆核成功後,成績有所提升能成功入讀心儀學科及學校外,亦應考慮到其他後備方案,如覆核結果中成績有提升但仍未如預期,甚或成績無改變時,會否有其他相應的升學計劃?


另外,學友社學生輔導顧問吳寶城老師亦提醒各位同學,JUPAS結果會於8月10日(三)公布正式遴選結果,而DSE成績覆核結果預計會於8月17日(三)才發放,故同學若取得JUPAS學位的offer,亦應先接受學位,以免最後無法取得仼何心儀的學位。


相關文章︰DSE放榜2022懶人包|記得帶齊以下物資!買卷覆卷、輔導服務詳情一文睇清


相關標籤
JUPAS
DSE
快訊
UGC-funded
副學位
毅進文憑
延伸閱讀
  • 成績覆核| 29人成功以覆核成績獲派學士學位
  • 學友社與你迎接新學年|DSE9月13日起可報名|時間表|持續更新
  • DSE|考評局3招報考DSE 留意「ICC」
  • DSE2023|2023年文憑試今起接受報名至10月6日
  • 一圖整合|DSE 2023考試時間表!睇清中英數開考時間及重要日子
新書推介